VT Medical - шаблон joomla Книги
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Zakwaszenie organizmu


Krótko mówiąc, życie - jest chemią wody.
Woda jest uniwersalnym rozpuszczalnikiem ze względu na polaryzację jej cząsteczek i jej zdolność do tworzenia wiązań wodorowych z innymi cząsteczkami. Cząsteczka wody jest wyrażana symbolem chemicznym H2O i składa się z 2 atomów wodoru i 1 atomu tlenu.


Pojedynczy atom wodoru zawiera jeden dodatni proton w swojej podstawowej budowie z jednym ujemnym elektronem, który istnieje na pojedynczej powłoce elektronowej.
Atom tlenu zbudowany jest z 8 protonów oraz 8 elektronów, które krążą wokół jądra.
Jeden elektron wodoru i 8 elektronów tlenu jest kluczem do chemii życia, ponieważ to właśnie tu, atomy wodoru i tlenu są połączone w cząsteczki wody lub istnieją częściowo w postaci jonów.
Wodór ma tendencję do jonizacji, dostarczając wodzie jeden elektron przechodząc w postać prostych jonów H+, które są pojedynczymi protonami pochodzącymi od atomu wodoru nie zawierającego neutronów.
Wiązanie wodorowe występuje wówczas, gdy elektron z atomu wodoru jest dzielony z pozostałymi elektroujemnymi atomami, takimi jak tlen, który posiada wolne elektrony.


Polaryzacja cząsteczek wody
W cząsteczce wody istnieją dwa wodory przyłączone do atomu tlenu. Atom tlenu jest większy niż wodoru, jego atrakcyjność dla elektronu wodorowego jest odpowiednio większa, więc elektrony przyciągnięte są bliżej powłoki dużego atomu tlenu i odciągnięte od obszaru wodoru. Oznacza to, że nawet, jeśli cząsteczki wody są w dużej mierze stabilne, to większa objętość jądra tlenu ma tendencję do przyciągnięcia wszystkich elektronów, w tym wspólnego elektronu wodoru dając cząsteczce tlenu niewielki ładunek elektroujemny.
Ponieważ powłoki elektronowe atomu wodoru znajdują się bliżej tlenu, wodór uzyskuje niewielki dodatni ładunek elektryczny. Oznacza to, że cząsteczki wody łączą się w nietrwały związek z cząsteczkami wody gdzie koniec tlenowy jest ujemny i wodorowy dodatni.
Cząsteczki wody są spolaryzowane.
Podczas gdy atomy wodoru są związane z tlenem z własnej cząsteczki, mogą jednocześnie tworzyć nietrwały związek z innymi cząsteczkami. Koniec tlenowy cząsteczki wody może służyć, jako słabe ogniwo z wodorami kończącymi inne cząsteczki wody.  
Te słabe wiązania odgrywają kluczową rolę w stabilizowaniu kształtu wielu dużych cząsteczek innych substancji. Ponieważ związki te są słabe, rozpadają się bardzo łatwo i zmieniane są przez naturalne reakcje fizjologiczne. Zagadnienia ponownego ustalania takich słabych wiązań są kamieniem węgielnym chemizmu życia.
Aby zilustrować zdolność wody do rozkładania innych substancji, można opisać to za pomocą prostego dodania soli kuchennej do szklanki wody.

Sucha sól (NaCl) powstała przez przyciąganie między elektrododatnim atomem sodu (Na+) i elektroujemnym atomem chloru (CI -). Przyciąganie to jest bardzo silne, dopóki sól nie zostanie umieszczona w wodzie. Po znalezieniu się soli w wodzie, nastąpi przyciąganie elektroujemnego tlenu z cząsteczki wody do atomy sodu i podobnie przyciąganie elektrododatniego wodoru z cząsteczki wody do ujemnie naładowanego atomu chloru. Wiązania między jonami sodu i chloru w wodzie rozbijane są łatwo, jak w przypadku wielu innych cząsteczek, które znajdą się w wodzie.

Jak widać na tym przykładzie, delikatna konfiguracja poszczególnych cząsteczek wody jest w stanie przełamać relatywnie mocne wiązanie między atomami i zbliżyć się do nich. Dlatego właśnie wodę nazywamy uniwersalnym rozpuszczalnikiem.
Jest to naturalny sposób na rozerwanie wiązań cząsteczek dużych i złożonych.  Na tym polega chemia życia na Ziemi.
Zasadniczo, redukcja oznacza dodanie większej ilości elektronów (e-), a jej przeciwieństwem, utlenianie oznacza usunięcie elektronów.
Dodawanie elektronów, redukcja, pochłania energię przez redukowany związek. Usunięcie elektronu, utlenianie, uwalnia energię z utlenionego związku.
W przypadku, gdy jedna substancja jest redukowana, inna jest utleniana.

 

W celu lepszego zrozumienia zagadnienia rozważmy dwie cząsteczki, na przykład: A i B.
Co dzieje się, gdy cząsteczki A i B kontaktują się ze sobą:
Cząsteczka B przechwytuje elektron od cząsteczki A.
Cząsteczka A została utleniona, ponieważ straciła elektron.
Cząsteczka B jest zredukowana, ponieważ zyskała ujemny elektron (e-).
Kwasy są to substancje, które zwiększają stężenie jonów wodorowych (H+) w wodzie. Zasada jest substancją, która zmniejsza stężenie jonów wodorowych, innymi słowy, zwiększa stężenie jonów wodorotlenkowych (OH-).
Poziom kwasowości lub zasadowości roztworu, mierzony w kategoriach wartości, znany, jako pH, jest ujemnym logarytmem ze stężenia jonów wodorowych:
pH = 1/log[H+] = -log[H+]

Wartości pH umieszczone są na skali od 0 po stronie kwaśnej do 14 po stronie zasadowej, neutralne, gdy płyn ma wartość pH = 7 (gdy płyn zawiera równe ilości jonów H+ oraz jonów OH-).
Substancja o pH poniżej 7 jest kwaśna, ponieważ zawiera większe stężenie jonów H+ niż OH-. Substancja o pH większym niż 7 jest alkaliczna, ponieważ zawiera większe stężenie  OH- niż H+.
Skalę pH należy rozumieć w ten sposób, że zmiana o jedną jednostkę pH powoduje dziesięciokrotną zmianę stężenia jonów wodorowych.
Znaczenie zrównoważonego pH
Istoty żywe są niezwykle wrażliwe na pH i funkcjonują najlepiej (z pewnymi wyjątkami, np; niektórych części układu pokarmowego), gdy równowaga utrzymuje się w okolicy neutralnego pH.
W osoczu krwi i w innych płynach, które otaczają komórki w organizmie pH wynosi między 7,2 a 7,4. Liczne specjalne mechanizmy przyczyniające się do stabilizacji pH, zwane są buforami i posiadają zdolność do wiązania jonów i ich usuwania z roztworu, gdy stężenie zaczyna wzrastać. Bufory pracują w taki sposób, aby zminimalizować wahania pH. Jest to bardzo istotna funkcja, ponieważ wiele reakcji biochemicznych występujących w organizmach żywych, nie zachodziłoby prawidłowo.
Zbyt dużo życiodajnego tlenu?
Tlen jest potrzebny do życia. Jest stosunkowo stabilny w powietrzu, ale przy zbyt dużej ilości wchłoniętej do organizmu, może stać się aktywny i niestabilny. Może dołączyć się do każdej biologicznej cząsteczki, w tym również do zdrowych komórek.
Aktywność chemiczna wolnych rodników wynika z powstania jednej lub większej ilości par niesparowanych elektronów.
Około 2% tlenu, którym normalnie oddychamy staje się aktywnym tlenem, zawartość ta wzrasta do około 20% podczas uprawiania ćwiczeń.
Wolne rodniki z niesparowanymi elektronami są niestabilne i mają wysoką wartość potencjału redox, co oznacza, że są zdolne do wykradania elektronów od innych komórek. Ten chemiczny mechanizm jest bardzo przydatny w sytuacjach takich jak dezynfekcja nadtlenkiem wodoru (wodą utlenioną) i ozonem, które mogą być użyte do ochrony przed bakteriami, wirusami i innymi substancjami odpadowymi.
Problemy powstają jednak wtedy, gdy zbyt wiele wolnych rodników z możliwością niszczenia zdrowych tkanek znajdzie się w organizmie.
Gnicie występuje wtedy, gdy drobnoustroje z powietrza atakują białka, peptydy i aminokwasy zawarte w jajach, rybach i mięsie. Powstaje mieszanka nieprzyjemnych substancji, takich jak: siarkowodór, amoniak, histaminy, indole, fenole, skatole.
Substancje te wytwarzane są zazwyczaj w przewodzie pokarmowym, w czasie procesów przetwarzania żywności, powodując nieprzyjemny zapach kału.
Rozkład zepsutego jedzenia jest powodowany przez mikroorganizmy z powietrza.
Ten naturalny proces jest powtarzany w pracy mikroorganizmów w jelitach układu pokarmowego.
Wszystkie odpady trawienia są toksyczne i mogą powodować choroby w organizmie.
Siarkowodór i amoniak to toksyny, które mogą zniszczyć tkanki wątroby. Histamina przyczynia się do chorób alergicznych, takich jak atopowe zapalenie skóry, pokrzywka, katar sienny i astma.
Indol i fenol mają przede wszystkim działanie rakotwórcze.
Ponieważ odpady takie jak siarkowodór, amoniak, histamina, fenole, skatole i indole są toksyczne, mechanizm obronny organizmu ma na celu ich wyeliminowanie poprzez uwalnianie neutrofilów (rodzaj leukocytów i krwinek białych). Neutrofile produkują aktywny tlen, który jest w stanie zniszczyć cząstki toksyczne i chore komórki.
Problemy pojawiają się jednak, gdy produkowana jest zbyt duża ilość aktywnych cząsteczek tlenu lub wolnych rodników w organizmie. Są one bardzo reaktywne i mogą atakować zdrowe komórki i uszkadzać je genetycznie. Aktywne rodniki tlenowe wykradają elektrony od normalnych, zdrowych biologicznych cząsteczek.
Przechwytywanie elektronu przez aktywny tlen, może spowodować chorobę.
Aktywny tlen może doprowadzić do uszkodzenia zdrowych tkanek, dlatego też bardzo ważne jest, aby usunąć go z organizmu zanim zostaną uszkodzone tkanki.
Jeżeli uda nam się znaleźć skuteczny sposób na zablokowanie utleniania zdrowej tkanki aktywnym tlenem, można zapobiec chorobom.
Antyoksydant blokuje niebezpieczne niszczenie tlenek
Jednym ze sposobów na ochronę przed uszkodzeniem tkanek przez utlenienie  aktywnym tlenem, jest zapewnienie wolnych elektronów aktywnym rodnikom tlenowym, które w ten sposób neutralizują ich wysoką zdolność utleniania i zapobiegają ich reakcjom ze zdrową tkanką.
Wiele szkody spowodowane jest przez choroby wywołane przez substancje znajdujące się w żywności z powodu reakcji utleniania w komórce. W procesie tym niszczy się lub uszkadza kod genetyczny komórki.
Niektórzy badacze uważają, że substancje, które zapobiegają utlenianiu - zwane przeciwutleniaczami – mogą uchronić przed szkodami.
Teoria ta prowadzi nas w naturalny sposób do spożywania naturalnych przeciwutleniaczy, które mogą być istotnym elementem mechanizmu obronnego organizmu przed chorobami, z rakiem włącznie. Substancje, które naszym zdaniem hamują rozwój raka, zawierają witaminę C, E, beta karoten, selen i glutation (aminokwas). Substancje te oddają elektrony wolnym rodnikom i blokują ich negatywne działanie na zdrowe tkanki.
W jaki sposób możemy uniknąć stanów chorobowych ?
Jak pamiętamy, z powyższego, obecność produktów toksycznych odpadów, takich jak siarkowodór, amoniak, histaminy, indole, fenole i skatole przyczyniają się do powstawania nieprzyjemnego zapachu ludzkiego kału. W świecie medycznym wiadomo, że u pacjentów cierpiących na zapalenie wątroby i marskość wątroby (bliznowacenie wątroby) powstaje szczególnie silnie pachnący stolec.
Nadmiernie nieprzyjemne stolce spowodowane obecnością toksyn, mogą być wskaźnikiem niektórych chorób, a organizm wytwarza neutrofile, jako obrona przed aktywnym tlenem w próbach zneutralizowania uszkodzenia organów, które mogą być spowodowane przez te toksyny.
To prowadzi nas do wniosku, że możemy zminimalizować szkodliwy wpływ aktywnych rodników tlenowych poprzez zmniejszenie ich ilości z zastosowaniem dużej ilości elektronów.

 

Woda może służyć jako naturalne rozwiązanie.


Nic nie może zastąpić zdrowej i zrównoważonej diety, która jest szczególnie bogata w przeciwutleniacze, takie jak witamina C, E, beta-karoten i inne środki spożywcze, które są dla nas korzystne. Substancje te nie są jednak najlepszym źródłem swobodnych elektronów do blokowania utleniania zdrowej tkanki aktywnym tlenem.
Woda uzdatniona metodą elektrolizy, która zwiększa swój potencjał redukcji może być najlepszym rozwiązaniem, jako bezpieczne źródło, które uwalnia wolne elektrony do blokowania utleniania zdrowej tkanki wolnymi rodnikami tlenowymi.
Wierzymy, że zjonizowana zasadowa woda (żywa woda), woda z obfitością wolnych elektronów, jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ:
1.   Potencjał redukcyjny wody, może znacznie zwiększyć skuteczność przeciwutleniaczy zawartych w żywności i / lub suplementów witaminowych.
2.   Masa cząsteczkowa zredukowanej wody jest niska, ułatwiająca szybkie reagowanie i woda taka staje się częścią tkanek organizmu w bardzo krótkim czasie.
Co to jest zjonizowana woda?
Zjonizowana woda jest produktem łagodnej elektrolizy, która odbywa się w urządzeniu do jonizacji wody. Zjonizowana woda produkowana może być przy zastosowaniu wody z kranu.
Urządzenie do jonizacji wody.
Zwykła woda z kranu, przeciętnie posiada pH około 7, jest to neutralne pH na skali od 0 do 14. Zmierzone ORP (potencjał oksydacyjno-redukcyjny) wynosi pomiędzy +300 a +500 mV. Ponieważ ma ona pozytywny potencjał, potrzebuje pozyskać elektrony utleniając inne cząsteczki.
Z drugiej strony, zasadowa woda zjonizowana ma zmniejszony ujemny potencjał wynoszący pomiędzy -250 i -350 mV, co oznacza, że ma bardzo duże ilości elektronów gotowych do przekazania do aktywnego tlenu.
Zanim przejdziemy do omawiania właściwości wody zjonizowanej, przyjrzymy się temu, co dzieje się wewnątrz urządzenia do jonizacji wody.
Jonizator wody to elektryczne urządzenie podłączone do kranu lub działające samodzielnie do wykonywania elektrolizy wody pitnej do celów spożywczych lub do utrzymania higieny i czystości.

Zredukowanie wody to nie tylko nadmiar elektronów (e-) uzyskanych poprzez elektrolizę, ale również aglomeraty H2O zmniejszają rozmiar  z 10 - 13 cząsteczek na zgrupowania 5 - 6 cząsteczek.
Można wykorzystać zredukowaną wodę do picia jak również do gotowania.
Woda utleniona jest dobrą substancją sterylizującą, idealną do mycia rąk, płukania jamy ustnej, mycia żywności, narzędzi kuchennych, lub w leczeniu drobnych ran.
Porównanie potencjału redoks
Potencjał redoks a nie pH, jest niezwykle ważnym wskaźnikiem.
Tradycyjnie oceniamy właściwości wody w oparciu o pH, tzn. czy woda jest kwaśna lub zasadowa. Dr Yoshiaki Matsuo, Ph.D., wynalazca urządzenia do jonizacji wody mówi: "Moim zdaniem, potencjał redoks jest o wiele ważniejszy niż pH. Znaczenie pH jest duże. Średnia wartość pH krwi, na przykład, wynosi 7,4 i kwasica lub zasadowica są określane w zależności od odchylenia od 7,4 w przedziale +/- 0.05. Ale powinno  brać się pod uwagę (ORP) potencjał oksydacyjno-redukcyjny."
Kiedy woda przepływa przez urządzenie elektrolityczne, zredukowana woda uzyskuje pH około 9 a woda utleniona uzyskuje pH około 4. Nawet, jeśli wytworzyć wodę alkaliczną o pH 9 przez dodanie wodorotlenku sodu lub wodę kwaśną o pH 3 poprzez dodanie chlorowodoru, nastąpią tylko bardzo małe zmiany w wartości ORP. Jeśli z drugiej strony, wykonać elektrolizę wody wodociągowej, okaże się, że ORP różni się nawet w granicach + /- 1000 mV.
Przez elektrolizę można uzyskać zredukowaną wodę z ujemnym potencjałem, co jest bardzo korzystne dla organizmu.
Kiedy pijemy zredukowaną wodę o potencjale redoks ok -250 do -350 mV, oddaje ona łatwo elektrony do rodników tlenowych i blokuje działanie aktywnego tlenu z normalnymi cząsteczkami.

Biologiczne cząsteczki (BM) pozostają nienaruszone i nieuszkodzone.
Nieuszkodzone cząsteczki biologiczne są mniej podatne na infekcje i choroby.
Zjonizowana woda (MW) posiada dodatkowy elektron i oddaje go do aktywnego tlenu (AO) powodując jego unieszkodliwienie. Cząstka AO jest zredukowana bez uszkodzenia okolicznych biologicznych cząsteczek (BM).
Picie wody zjonizowanej działa ze skutkiem natychmiastowym. Zjonizowana woda hamuje nadmierną fermentację w układzie pokarmowym, zmniejszając w procesach metabolicznych powstawanie takich substancji jak siarkowodór, amoniak, histaminy, indole, fenole i skatole, w wyniku czego nastąpuje oczyszczenie stolca w ciągu kilku dni po zaprzestaniu spożywania zwykłej wody.
Woda Zredukowana uzyskana w procesie elektrolizy może zapobiec nieprawidłowej fermentacji jelitowej mikroorganizmów, ogłoszenie Ministerstwa Opieki Społecznej w Japonii już w 1965 roku.
Utlenianie wody osiągające potencjał redoks między +700 do +800 mV wytwarza utleniacz mogący odbierać elektrony od bakterii i zabijać je. Utleniająca woda może być stosowana do mycia rąk, naczyń kuchennych, świeżych warzyw i owoców i sterylizacji drobnych ran. Badania wykazały, że woda utleniająca może być skutecznie stosowana w leczeniu atletycznych nóg, niewielkich oparzeń, ukąszeń owadów, owrzodzeń i tak dalej.
Dr Yoshiaki Matsuo, dyrektor Instytutu Wody w Japonii opracował urządzenie, które może wytwarzać wodę super utleniajacą o potencjale redox +1050 mV lub więcej i odczynie pH poniżej 2,7. Badania wykazały, że tego typu woda super utleniająca może szybko zniszczyć MRSA (Methecillin Resistant Staphylococcus aureus).
Chociaż super utleniająca woda ma potężne możliwości sterylizacji, nie uszkadza skóry. W rzeczywistości może ona być stosowana przez lekarza. Super utleniająca woda okazała się skuteczna w japońskich szpitalach do leczenia odleżyn i ran ze skomplikowanymi zakażeniami.
Ale chyba najbardziej ekscytującą przyszłość ma super utleniająca woda w rolnictwie, w którym została skutecznie wykorzystywana w uprawach i hodowlach roślin do zabijania grzybów i innych chorób. Super utleniająca woda jest nieszkodliwa i rolnicy oraz ogrodnicy mogą z niej korzystać bez żadnych ochraniaczy, ponieważ nie ma negatywnego wpływu na skórę lub w procesie oddychania. Dodatkowym sposobem wykorzystania super utleniającej wody jest zraszanie roślin, gdyż nie jest szkodliwa dla środowiska lub otoczenia, i nie powstaną żadne toksyczne substancje chemiczne  w glebie.
Zjonizowana woda jest super przeciwutleniającą dietą
Obecnie możemy przeczytać wiele na temat odpowiednich diet i korzyściach zdrowego odżywiania. Są to mądre podpowiedzi, ale zaskakujące jest, że wielu z nas nie wie, że to co jemy składa się głównie z wody. Warzywa i owoce zawierają około 90% wody, ryby i mięso około 70% wody.
Ważną rolę w diecie odgrywa witamina C, która wzmacnia potencjał redoks. Jej masa cząsteczkowa wynosi 176, podczas gdy masa cząsteczkowa wody jest dużo mniejsza i wynosi zaledwie 18.

Zjonizowana woda z jej niską masą cząsteczkową i wysokim potencjałem redukcyjnym, stanowi główną substancję przeciwdziałającą negatywnemu działaniu aktywnego tlenu.
Elektroliza wody w jonizatorze nie tylko produkuje wodę z elektronami, ale zmniejsza także rozmiar aglomeratów cząsteczek wody.

Analiza NMR (Nuclear Magnetic Resonance) ujawnia, że woda z kranu i studni składa się z 10 do 13 cząsteczek H20. Elektroliza wody w JONIZATORACH zmniejsza te aglomeraty o połowę normalnej wielkości,  do 5 - 6 cząsteczek wody na klaster.
Wykres pokazuje, że rozmiar aglomeratu wody zredukowanej wynosi jedynie połowę, tj. 65 Hz, podczas gdy całość wynosi 133 Hz.

Dlatego zjonizowana woda ma większą zdolność absorpcji niż nieprzetworzona woda z kranu. Zjonizowana woda wnika do organizmu i szybko blokuje utlenianie biologicznych cząsteczek poprzez obfite oddawanie elektronów do aktywnego tlenu, pozwalając na odbudowę biologicznych cząsteczek, które odtwarzają się naturalnie, bez szkód spowodowanych przez wolne rodniki, które mogą powodować choroby.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Zapobieganie chorobom u źródła (metoda przeciwprądowa)
Według dr Hidemitsu Hyashi, dyrektora Instytutu Wody w Japonii : " W celu wyeliminowania zanieczyszczeń z większej ilości brudnej wody, musimy działać u źródła (nie zanieczyszczać go) w celu przeciwdziałania problemowi. Natomiast  zanieczyszczenie źródła powoduje, że jedynie można próbować leczyć szkody spowodowane zanieczyszczeniem. Wkład zjonizowanej wody w profilaktykę zdrowotną jest podstawą przeciwprądowego leczenia "
Według naszego modelu, traktujemy przełyk (miejsce, w którym pobieramy wodę i żywność) przeciwprądowo.
W dzisiejszych czasach wiele osób żyjących w krajach rozwijających się, nie przykłada większej wagi do tego co jedzą i nie stara się koncentrować na tym, co zawiera żywność i co będzie produktem przemiany metabolicznej.
Weźmy typową dietę składającą się z mięsa i warzyw. Mięso to białka zmieniające  się w aminy natomiast azotany z nawozów stosowanych w celu uzyskania lepszych plonów warzyw, zamieniają się w azotyny w układzie pokarmowym. Te aminy i azotyny tworzą związki w postaci nitrozo aminy, znanej przyczyny poważnych chorób.
Wyjaśniliśmy już, że zapachy odchodów świadczą o nadmiernych procesach gnilnych zachodzących w przewodzie pokarmowym.
Duża ilość wody spełnia bardzo ważną rolę w przeciwprądzie układu trawiennego poprzez zmniejszenie nadmiernej negatywnej fermentacji, czego dowodem są czystsze stolce w ciągu kilku dni po wprowadzeniu picia dużej ilości wody zasadowej.

Zredukowana woda wpływa do wątroby i innych narządów bardzo szybko z uwagi na:

a) mniejszą masę cząsteczkową oraz

b) niewielki rozmiar aglomeratów.

Zredukowana woda jest bezpieczna i zupełnie nieszkodliwa. Posiadając potężny potencjał redukcyjny, szybko i swobodnie oddaje pozyskane elektrony, które  przechodzą do aktywnego tlenu i neutralizują go uniemożliwiając powodowanie uszkodzeń zdrowych komórek. Zdrowe komórki są chronione przed aktywnym tlenem i mogą się rozwijać, dojrzewać, funkcjonować i regenerować bez ingerencji ze strony rodników tlenowych.
Jesteśmy teraz w trakcie boomu wody. W Japonii i innych krajach, konsumenci kupują różnego rodzaju wody w butelkach i puszkach, choć woda jest jednym z najbardziej obfitych zasobów, jakie posiadamy. Wyniki badań pokazują, że wody mineralne posiadają ORP około +200 mV, co jest tylko nieco niższe niż + 400 mV, które wykazuje  woda z kranu. Można powiedzieć, że woda mineralna jest nieznacznie lepsza od wody z kranu, z punktu widzenia ORP. Jednakże, woda mineralna nie może uzyskać właściwości wody zjonizowanej z możliwością obniżenia ORP do poziomu -250 mV do -350 mV, pozwalającemu zapobiec aktywności rodników tlenowych.


ALKALICZNE WODY I KWASY ŻOŁĄDKOWE
Między ludźmi, którzy interesują się właściwościami alkalicznej wody najtrudniejszym pytaniem do wyjaśnienia jest pytanie:  "Co dzieje się z wodą alkaliczną, gdy dojdzie do żołądka, który ma wysoką kwasowość. Ludzie, którzy posiadają wiedzę na temat biologii człowieka, w tym lekarze, zadają takie pytanie.
Pozwolę sobie odpowiedzieć na to raz na zawsze, aby rozwiać wszelkie wątpliwości, co do właściwości wody alkalicznej we wspomaganiu leczenia.
Aby strawić żywność i zabić bakterie i wirusy, które pochodzą z żywności, posiadamy wysoką kwaśność soku żołądkowego. W żołądku wartość pH wynosi około 4. Kiedy nie jemy i nie pijemy, zwłaszcza wody alkalicznej, nie istnieje mechanizm sprzężenia zwrotnego w naszym żołądku, aby wykryć i polecić ścianom żołądka, dodanie większej ilości kwasu żołądkowego, w celu sprowadzenia pH z powrotem do wartości 4.
Gdy pijemy wodę alkaliczną, więcej kwasu solnego potrzebne jest do utrzymania wartości pH w żołądku. Wydaje się, że bitwa jest przegrana.
Produkcja kwasu żołądkowego
Wiedza o sposobie wytwarzania kwasu solnego przez ściany żołądka, likwiduje obawy.
Patolog dał mi następujące wyjaśnienie:
Nie istnieje worek kwasu solnego w naszym organizmie. Jeśli by tak było, całe nasze ciało mogłoby się spalić. Komórki w ścianach żołądka muszą otrzymać na podstawie chwilowej potrzeby impuls do produkcji kwasu solnego. Składnikami komórek żołądka, które tworzą kwas solny (HCl) jest dwutlenek węgla (CO2), woda (H2O) i chlorek sodu (NaCl) lub chlorek potasu (KCl).
NaCl + H 2 O + CO 2 = HCl + NaHCO 3 lub
KCl + H 2 O + CO 2 = HCl + KHCO 3
Jak widać, wodorowęglan sodu (NaHCO3 lub wodorowęglan potasu KHC03) powstają podczas tworzenia kwasu solnego i dostają się do krwiobiegu. Te wodorowęglany są zasadowymi buforami, które neutralizują nadmiar kwasu we krwi oraz rozpuszczają kwaśne odpady. Ponieważ neutralizują kwaśne odpady w postaci stałej, wytwarzają więcej dwutlenku węgla, który jest odprowadzany przez płuca.
Im organizm staje się starszy, tym posiada mniejszą ilość alkalicznego bufora, które to zjawisko znane jest, jako kwasica mleczanowa. Zjawiskiem naturalnym, w tej sytuacji,  jest gromadzenie się większej ilości kwaśnych odpadów. Istnieje zatem związek między starzeniem się i akumulacją (gromadzeniem) kwasów.
PH w żołądku
Patrząc na wartość pH płynów w żołądku, nie wydaje się, że wypita alkaliczna woda kiedykolwiek przedostanie się do organizmu. Ale jeśli spojrzeć na organizm jako na całość można zauważyć wzrost netto alkaliczności podczas picia alkalicznej wody.
Komórki ciała są lekko zasadowe i kwaśne jednocześnie. Tak jak jonizator wody nie może wytworzyć alkalicznej wody bez wytwarzania kwaśnej wody jednocześnie, ponieważ woda z kranu jest najczęściej obojętna.
Jeżeli wartość pH żołądka jest większa niż 4, żołądek wie, co należy zrobić, aby doprowadzić do obniżenia pH.
Jeżeli wartość pH soku żołądkowego (z jakiegokolwiek powodu) spada poniżej 4, żołądek nie wie co robić. Dlatego bierzemy Alka-Seltzer, który jest zasadowy. W tym przypadku nie wytwarza się kwas w ścianie żołądka i ilość alkalicznych buforów we krwi nie zostanie zwiększona.
Inny przykład narządu ciała, który produkuje kwas do produkcji alkalicznej: Po strawieniu jedzenia w żołądku, przemieszcza się ono do jelita cienkiego. Jedzenie  jest w tym momencie tak kwaśne, że mogłoby to zaszkodzić ścianom jelita cienkiego. Aby uniknąć problemu, trzustka wytwarza alkaliczny sok (tzw. sok trzustkowy). Tym sokiem jest wodorowęglan sodu, który zmieszany z kwaśną zawartością przechodzi do jelita cienkiego. W celu wytworzenia wodorowęglanu, trzustka musi wytworzyć kwas solny, który przedostaje się do krwi.
Odczuwamy senność przy spożyciu dużego posiłku nie w trakcie spożywania pokarmów lub gdy jest on trawiony w żołądku, ale w sytuacji kiedy trawiony pokarm wychodzi z żołądka i w tym momencie kwas solny przedostaje się do krwi. Kwas solny jest głównym składnikiem leków przeciwhistaminowych, które powodują senność.
Alkaliczność lub kwaśność w organizmie jest powodowana przez zasady lub kwasy i zależy od równowagi między tymi substancjami w organizmie, więc netto nie ma przewagi żadnej z nich.
Ale gdy alkaliczność dostarczana jest z zewnątrz ciała, przez picie wody alkalicznej, wynikiem będzie wzrost zasadowości netto w organizmie.
Czy organizm może przyswajać ważne minerały?
Oto krótka informacja o tym, czego eksperci nie mówią o suplementach mineralnych.

Spójrzmy na tabelę.


Przyjrzyjmy się pierwiastkowi o nazwie jod, którego niedobór występuje często wśród ludzi. Aby organizm mógł przyswoić jod, wartość pH moczu musi przynajmniej osiągnąć wartość 6,4, co mówi o lekkim zakwaszeniu, ale odzwierciedla zasadowe pH we krwi.
Gdy spojrzeć na tabelę, można zauważyć, że jeśli mocz ma wartość pH, która mówi o większej kwasowości, w wyniku tego organizm ma mniejszą zdolność do wchłaniania składników mineralnych.
Na przykład; jeśli badanie moczu wykaże pH = 6,1 zaistnieją problemy przyswojenia miedzi, cynku, molibdenu, srebra i jodu.
Jeśli wartości pH, będą jeszcze niższe powstaną problemy przyswojenia jeszcze większej ilości minerałów!
Teraz można zrozumieć, dlaczego te informacje nie są udostępniane społeczeństwu? Nikt oczywiście nie kupi dodatkowych minerałów, zanim nie będzie osiągnięty stan podstawowej równowagi kwasowo zasadowej organizmu.
Czy możemy przyswoić składniki mineralne, które spożywamy?
Nie, jeśli nasze pH jest niezrównoważone.
Używając prostego paska testowego pH w moczu, możemy szybko określić, które minerały będzie nam trudno przyswoić.
Klucz do tabeli
Tabela pokazuje wartości pH w moczu.
Po obu stronach tabeli umieszczone są wartości pokazujące zakres pH (np. 6,4 do 6,6 w pierwszym wierszu). Jeśli w moczu zaistnieje pH pomiędzy 6, 4 i 6, 6 organizm może wchłonąć minerały, które pokazano w tabeli.
Wspaniały Magnez
Magnez jest pierwiastkiem w organizmie bardzo ważnym dla utrzymania dobrego zdrowia.
Większość ludzi uważa, że kości składają się tylko z wapnia. Ale około 50% magnezu znajdującego się w organizmie znajduje się w kościach.
Druga połowa znajduje się w komórkach tkanek i narządów organizmu.
Tylko około 1% magnezu krąży ciągle we krwi. Dlaczego znajduje się we krwi?
Ponieważ magnez jest zasadowy i jest częścią alkalicznego bufora.
Magnez odgrywa ważną rolę w ponad 300 procesach biochemicznych w organizmie!
W celu sprawdzania równowagi kwasowo zasadowej można wykonywać codzienne badanie pH moczu, o tej samej porze każdego dnia, pomiędzy 10 a 11 (rano).
Czy jest prawdą, że spożywanie wapnia lub alkalicznej wody do picia nie ma wpływu na kwasowość krwi?
"Tak, z wyjątkiem zagrażających życiu sytuacji, gdy organizm nie ma możliwości utrzymania stabilnego pH =  7,365" naukowiec, wynalazca i pisarz, Sang Whang wyjaśnia i mówi dalej: „Kiedy osoba pije bardzo alkaliczną wodę lub colę o wysokiej kwasowości, wartość pH krwi nie wykazuje większych zmian. Powodem jest to, że we krwi posiadamy dwa rodzaje buforów do regulacji i kontroli pH krwi”.
Jednym z nich jest kwas węglowy (H2CO3), który jest połączeniem wody i dwutlenku węgla (CO2 + H2O = H2CO3). Drugim alkalicznym buforem jest wodorowęglan, którym jest albo wodorowęglan potasu (KHCO3) albo wodorowęglanu sodu (NaHCO3).
Sposób pracy tych buforów jest następujący:
jeśli dopływa do krwi substancja alkaliczna taka jak wodorotlenek sodu (NaOH), pH krwi wzrasta i kwas węglowy reaguje z NaOH.
NaOH + H2CO3 = NaHCO3 + H20
Wysokie pH wodorotlenku sodu zostaje zneutralizowane z powstaniem wodorowęglanu sodu ( bufor alkaliczny) i wody.
Należy zauważyć, że maleje ilość kwasu węglowego przy jednoczesnym zwiększeniu się ilości alkalicznego bufora.
Gdy dostanie się do krwi kwaśna substancja, taka jak kwas solny (HCl), nastąpi spadek pH krwi. Alkaliczny bufor reaguje z HCl.
HCI + KHCO3 = KCI + H2CO3
Niskie pH kwasu zneutralizowane jest do neutralnej soli potasowej i kwasu węglowego, który jest kwaśnym buforem.
W tym przypadku zmalała ilość bufora alkalicznego i wzrosła ilość kwasu węglowego.
Dodawanie zasadowych płynów lub kwaśnych cieczy nie zmienia pH krwi, ale zmienia zawartość bufora alkalicznego lub kwasu węglowego.
Tak długo, jak ciało ludzkie jest żywe, zarządza tymi buforami utrzymywania stałego pH krwi. Powiedzenie, że ciało staje się kwaśne w procesie starzenia się, znaczy, że alkalicznego bufora (wodorowęglanu) ubywa a poziom kwasu węglowego wzrasta.
Sprawdzono naukowo na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco przez dr Lynda Frassetto, że ludzie starsi mają mniejszą ilość wodorowęglanu we krwi. Z jej badań naukowych wiemy, że wodorowęglan istnieje stale w organizmie do 45roku życia, po czym jego ilość zmniejsza się, do około 18% w wieku 90 lat.
Choroby osób dorosłych takie jak cukrzyca i nadciśnienie zdarzają się coraz częściej ludziom w wieku 45 lat i młodszym i coraz trudniejsze staje się osiągnięcie wieku 90 lat lub więce
Dr Frasetto uważa, że przyczyną utraty wodorowęglanu z krwi w pokoleniu współczesnych amerykanów jest dieta zawierająca dużą ilość sodu i małą ilość potasu, co jest niezgodne ze strukturą genetyczną ludzkiego organizmu.
Obniżenie wodorowęglanu we krwi wpływa na krążenie krwi, co utrudnia dalsze zarządzanie równowagą kwasów i eliminację kwaśnych odpadów z organizmu. W wyniku nagromadzenia się zbyt dużej ilości kwasu pojawiają się choroby degeneracyjne takie jak; kwaśne odbijanie (zapalenie żołądka i przełyku), choroby serca, osteoporoza, zapalenie stawów, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby nerek, nowotwory, udar mózgu, i tym podobne. Choroba Alzheimera jest powolnym zakwaszaniem mózgu.
Wszystkie te choroby są spowodowane przez systematyczne zakwaszenie, spowodowane brakiem wodorowęglanu we krwi.
Kiedy myślimy o zdrowym życiu, mamy na myśli przede wszystkim dietę i ćwiczenia fizyczne a prawie nigdy nie myślimy o tym jak można dodać wodorowęglanu do krwi.
Stosujemy suplementy diety, surowizny, witaminy, antyoksydanty, akupunkturę, magnetyczne urządzenia do energetyzowania wody, ale wszystkie one nie rozwiązują zagadnienia, gdy chodzi o zwiększenie wodorowęglanu we krwi.
Kontrola masy ciała, jako uzupełnienie diety i ćwiczeń, oraz usuwanie zmarszczek, daje młodzieńczy wygląd, ale nie oszuka wieku wewnątrz organizmu tak długo jak długo ilość wodorowęglanu jest ograniczona.
Kiedy pijemy alkaliczna wodę, pośrednio dostarczamy wodorowęglan do krwiobiegu przez żołądek. Gdy pH płynu w żołądku zwiększa się poprzez picie wody alkalicznej powyżej 4.5, produkowany jest kwas solny, aby zmniejszyć pH do 4. Reakcja chemiczna wytwarzania kwasu solnego w żołądku wygląda następująco:
H2O + CO2 + NaCI = HCI + NaHCO3
W celu wytworzenia kwasu solnego w żołądku produkuje się jednocześnie  wodorowęglan sodu, który przedostaje się do krwi.
Dr Robert O. Young zgadza się z Sang Whang, w książce "The pH Miracle", mówiąc:
"Tak jak nasza temperatura ciała powinna wynosić ok. 37 º C, dla naszej krwi idealna wartość pH wynosi 7,365. Można zmierzyć pH moczu, śliny, krwi, ale pH krwi jest najważniejsze i dlatego ma najwyższy priorytet. Różne części ciała mają różne wymagania pH. Krew i tkanki powinny być lekko zasadowe, mocz lekko kwaśny lub obojętny. Ślina jest nieprzewidywalna. PH moczu może być najlepszym, wskaźnikiem dla oszacowania tego, co dzieje się w tkankach organizmu, ale wskaźnik ten nie zawsze jest dokładny “.
Pomiar pH krwi zapewnia bezpieczniejszą orientację i jest lepszym wskaźnikiem stanu wewnętrznego organizmu.
Jak się zestarzeć?
Nauki medyczne twierdzą, że starzejemy się, ponieważ tracimy wodorowęglan z krwi.
Można stwierdzić, że spadek jego zawartości rozpoczyna się około 45 roku życia a w wieku 90 lat pozostaje już tylko 18% ilości początkowej.
Wodorowęglan jest zasadowym buforem, który neutralizuje kwasy we krwi w celu zrównoważenia jej pH.
Zmniejszenie ilości wodorowęglanu we krwi, ogranicza możliwość krwi do usuwania kwaśnych odpadów produkowanych przez nasze komórki. Krew musi utrzymać pH 7,365. Aby przetrwać, organizm neutralizuje kwaśne płyny i kwaśne ciała stałe, takie jak cholesterol, kwasy tłuszczowe, kwas moczowy, fosforany, siarczany, kamienie nerkowe i tym podobne. Gdy organizm nie posiada wodorowęglanów, krew nie może zneutralizować szkodliwych kwasów.
Organizm, zatem używa wapnia z kości, aby pozbyć się kwasu moczowego, fosforanów, siarczanów i tak dalej. Kiedy kwaśne odpady zostaną przekształcone w postać stałą, tworzy się kamica nerkowa.
Sang Whang powiedział ", odkryłem, że zmniejszenie ilości wodorowęglanu we krwi nie jest wynikiem starzenia się, ale jest przyczyną starzenia”.
Jeśli znajdziemy sposób uzupełnienia wodorowęglanu, nie będziemy musieli się starzeć.
Według badań dr Frassetto punktem krytycznym jest wiek 45 lat, gdy pojawiają się objawy cukrzycy, zapalenia stawów, wysokiego ciśnienia krwi, osłabienia kości, raka i temu podobnych. Rak nie może rozwijać się w środowisku zasadowym, utrata wodorowęglanu powoduje zakwaszenie środowiska, co jest dobrym podłożem dla rozwoju raka.
Większa ilość wodorowęglanu we krwi będzie zapobiegać, ale nie koniecznie leczyć raka.
Żywność i specjalna dieta:
Nie ma sposobu odżywiania, czy będzie to dieta wegetariańska, spożywanie surowizn, makrobiotyka lub dieta o niskiej zawartości węglowodanów,  dostarczającego wodorowęglan do krwi!
Oprócz specjalnej pigułki opatentowanej przez Sang Whang, jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie do diety zjonizowanej wody alkalicznej, który to sposób rozwiązuje również zagadnienie walki z wolnymi rodnikami oraz poprawia strukturę wody w organizmie.
Woda alkaliczna
Korzyści picia alkalicznej wody są nie tylko akceptowane przez lekarzy homeopatów, ale i zwiększającej się liczby lekarzy ogólnych.
Większość lekarzy nie jest naukowcami, a zatem nie rozumieją, na czym polega zasadowość, zwłaszcza, gdy dotyczy to ludzkiego żołądka.
Większość lekarzy uważa, że kwas żołądkowy niszczy zasadowość.
Kiedy pijemy wody zasadowe o wysokim pH, pH soku żołądkowego zwiększa się i żołądek wytwarza kwas solny. Proces produkcji kwasu można przedstawić następująco:
H 2 O + CO 2 + NaCl = HCl + NaHCO 3
Kwas solny przechodzi do żołądka a wodorowęglan sodu przenika do krwi.
Żołądek nie może produkować kwasu solnego nie produkując również wodorowęglanu. Im więcej alkalicznej wody pijemy, tym więcej kwasu jest produkowane, a tym samym większa ilość wodorowęglanu przechodzi do krwi.
Różne części ciała potrzebują różnych wartościach pH.
Na poziomie komórkowym istnieją dwa czynniki, które współpracują w celu zachowania energii.
Wnętrze każdej komórki jest zasadowe. Mitochondria, pływają w morzu zasadowym wewnątrz błon komórkowych. Poza komórkami istnieje płyn międzykomórkowy w postaci soli fizjologicznej, alkalicznej (pH> 7) i minerałów.
Jest to płyn, który transportuje składniki odżywcze do komórek.
„Anteny Receptorów” komórkowych zezwalają na przedostawanie się substancji odżywczych pływających w roztworze alkalicznym.
Z roztworu wewnątrz komórkowego mitochondria pochłaniają te substancje i przetwarzają je na energię.
To w tym drobnym miejscu miliardy razy powtarza się cud życia. Przez małe anteny w błonie komórkowej z płynu międzykomórkowego przekazywana jest energia elektryczna. Proces ten pozwala komórkom przekazać energię elektryczną z dodatniej do ujemnej, podobnie jak  linia energii elektrycznej w domu.
Zastanów się przez chwilę co się stanie na skutek złego połączenia kabli (kwaśne-alkaliczne), bardzo ograniczającego przepływ energii.
Dlatego też niezwykle ważne jest dla płynu pozakomórkowego posiadanie prawidłowej zasadowości, ponieważ w przeciwnym przypadku energia nie będzie mogła płynąć, a małe anteny nie będą mogły funkcjonować prawidłowo, i nastapi utrata energii.
Ważne jest również, aby zdawać sobie sprawę z tego, że stan ten zmienia się co godzinę, nawet co minutę. Nasz organizm jest cudem inżynierii. Gdy skończą się zapasy wystarczy sięgnąć na półkę po alkaliczne minerały, które neutralizują nadmiar kwasu w organizmie w ciągu kilku minut.
Zjonizowana alkaliczna woda nie jest jedyną odpowiedzią!
Ale pamiętaj, że zjonizowana alkaliczna woda ma jednocześnie właściwości leku oraz środka spożywczego. Wymywa kwaśne odpady.
Skumulowane kwasy w organizmie są uniwersalną przyczyną wielu chorób.
Należy pić około ośmiu szklanek zjonizowany alkalicznej wody dziennie. Pierwsze cztery szklanki na dobę służą do usunięcia odpadów, co oznacza, że wewnętrzny stan będzie odpowiadał stanowi organizmu w dniu poprzednim. Kolejne cztery szklanki alkalicznej wody zjonizowanej wytworzą wodorowęglan we krwi, w przypadku gdy poziom wodorowęglanu jest zbyt niski, dodająć potrzebny tlen do komórek i tkanek i unikając reakcji utleniania.

Zagadka choroby nowotworowej

Po użyciu miliardów dolarów i dziesięcioleci, nie poczyniono postępów w rozwiązywaniu zagadki raka, drugiego największego zabójcy ludzi w USA i Europie. Zadziwiające, że nie znaleziono sposobu jak go pokonać, a nawet zrozumieć podstawowych przyczyn. Dlaczego?
Fakty naukowe
Czy to możliwe, że całe nasze podejście do zagadnień nowotworów jest złe?
To nadmiar kwasów w naszym organizmie jest świetnym środowiskiem dla rozwoju raka.

Fakty naukowe mówią:

1) komórki nowotworowe są kwaśne,
2) zdrowe komórki są zasadowe,
3) kwaśne środowisko zawiera mniej tlenu niż środowisko zasadowe,
4) zdrowe komórki giną w kwaśnym środowisku,
5) komórki nowotworowe umierają w środowisku zasadowym


Wydaje się oczywiste, że badania choroby nowotworowej powinny zacząć się od zmiany kwaśnego środowiska w organizmie na środowisko zasadowe, a następnie badania skutków  zmian środowiskowych na komórki nowotworowe.
Dlaczego tego nie zrobiono? Może, dlatego, że koncepcja jest zbyt prosta ?
Zachodnia medycyna nie rozumie, że pH może wpływać na pracę organizmu. Szukamy bardzo skomplikowanych rozwiązań, które są mile widziane przez rządy i duże instytuty badawcze. Rozwiązania te doprowadziły do rozwoju leków drogich i skomplikowanych, co prowadzi do skutków ubocznych, które wymagają dalszych badań i jeszcze większej ilości leków.
Jestem cyniczny? Myślisz, że jestem? Jestem zdenerwowany, obserwując ludzi i zwierzeta, których długość życia ulega skróceniu przez nowotwór, podczas gdy nie pomagają miliardy dolarów naszych pieniędzy podatkowych.
Rak skóry i wysokie pH roztworu
Jest faktem naukowym, że po wprowadzeniu stężonego roztworu alkalicznego o wysokim pH (pH> 13) do obszaru nowotworu skóry, komórki raka skóry umierają. Na powierzchni powstanie rana w postaci paskudnego czerwonego znaku spalenia, ale kiedy nowa skóra odrośnie, nie ma żadnych oznak raka.
Warto zauważyć, że wokół rany zdrowe komórki nie są uszkodzone.
Wysokie stężenie roztworu alkalicznego nie zaszkodzi zdrowym komórkom i zdrowiu w odróżnieniu od radioterapii i chemioterapii.
Proponuję profesjonalnym dermatologom przetestowaćsubstancje o różnych wartości pH i sprawdzić, że doprowadzi to do wyleczenia różnych rodzajów raka skóry. Lekarze potrafią wykonywać pomiary wielkości pH i wielkości guza i powinni również być w stanie obliczyć liczbę jonów hydroksylowych (OH-), które są używane do niszczenia nowotworu bez szkody dla zdrowych komórek wokół guza. I zaledwie za ułamek ceny, którą płacimy do dzisiaj, możemy znaleźć rozwiązanie.
75 mld komórek
Innym faktem naukowym, pomagającym nam zrozumieć naturalne techniki przetrwania człowieka to zdolność do namnażania (mitozy (podziału jądrowego)).
Ciało ludzkie składa się z około 75 miliardów komórek. Żywotność komórek wynosi około 4 tygodni, i po podziale jądrowym (z jednej komórki postają dwie), umierają.
Nasz organizm ma przez chwilę 150 miliardów komórek, ale 75 mld komórek jest żywych. Oznacza to, że połowa jest aktywna, a druga połowa rozpada się i umiera. Ponad 10 milionów komórek umiera na sekundę!
Prawo Naturalne mówi, że mocne, zdrowe komórki mnożą się, natomiast uszkodzone, zakażone, napromieniowane i słabe komórki obumierają. Jest to sposób zaprojektowany przez Stwórcę, aby utrzymać zdrowie w świecie promieniowania, zanieczyszczenia, bakterii i wirusów, substancji rakotwórczych w żywności i napojach, szkodliwego promieniowania z telefonów komórkowych i tak dalej.
Aby zachować zdrowie, organizm powinien być w stanie usunąć wszystkie martwe komórki, zarówno naturalne jak i sztuczne.
Martwe komórki są kwaśne i wymagają alkalicznych minerałów lub wodorowęglanu, aby je zneutralizować i usunąć bezpiecznie w moczu.
Zakwaszenie jest przyczyną chorób. Zatem potrzebna jest duża ilość  wodorowęglanu.
Wodorowęglan jest alkalicznym buforem przeciwdziałającym nadmiarowi kwasu we krwi.
Nauki medyczne twierdzą, że gdy się starzejemy, tracimy wodorowęglan z krwi, zadziwiająco dużo po ukończeniu 45 lat. To jest średnia wieku, kiedy zaczynają się pojawiać objawy cukrzycy, choroby serca, wysoki poziom cholesterolu, dna moczanowa, kamica nerkowa, migreny, a nawet rak.
Spadek ilości wodorowęglanu we krwi jest przyczyną fizjologicznego starzenia się.
Jeśli moglibyśmy dodać wodorowęglanu do krwi – tak jak prostownik pozwala naładować elektrony do akumulatora – mogłoby to pomóc organizmowi utrzymać zdrowie i żyć dłużej.
Dopóki nie wzrośnie zasadowość naszego ciała, nigdy nie nastąpi rozwiązanie zagadki nowotworów.
Dieta i ćwiczenia nie wystarczą do stworzenia znaczących zmian. Musimy skutecznie uzupełnić wodorowęglan. Właśnie w tym zakresie zjonizowana alkaliczna woda (przy wysokim pH i ujemnym ORP) może pomóc, ponieważ tworzy ona wodorowęglan, który przedostaje się do krwi.
Dlaczego warto pić zjonizowaną wodę alkaliczną codziennie:
Wody, takie jak woda destylowana lub oczyszczona, nie mogą przeciwdziałać skutkom zakwaszających odpadów i należy ich unikać, ponieważ minerały są stamtąd usuwane, przy użyciu różnych technik, w celu zapewnienia czystego H2O.
Brak minerałów w wodzie powoduje wymywanie minerałów z organizmu i sprawia, że organizm jest bardziej kwaśny i im więcej osoba pije wody oczyszczonej tym  większe straty ważnych składników mineralnych mogą wystąpić oraz bardziej zwiększy się  zakwaszenie.
Choroby i przedwczesna śmierć mogą być postrzegane, jako wynik długotrwałego spożywania wyjałowionej wody.
Woda alkaliczna jest bogata w naturalne, aktywne składniki mineralne.

Więcej informacji na temat równowagi kwasowo-zasadowej.

Wszystko rozbija się o równowagę
Jeśli żyjemy w sposób, który albo zmusza nas do tworzenia w procesach metabolicznych nadmiernej ilości kwasu, lub jeśli spożywamy żywność zawierającą nadmierną ilość kwasów, nasz organizm prędzej czy później musi upaść, ponieważ nie jest w równowadze.
Rozkład nastąpi poprzez powolne zakwaszenie całego organizmu substancjami znanymi również jako wolne rodniki
Organizm zawsze poszukuje osiągnięcia równowagi, ale jeżeli uzna, że jest nieustannie atakowany przez kwas, utraci równowagę.
W dzisiejszych czasach posiadamy wiedzę naukową, która potwierdza filozofie Azjatyckie. Studia uniwersyteckie, analiza żywej krwi i różne publikacje, wykazują, że jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek, na rozdrożu z naszą zdolnością do zachowania równowagi przy naszym nowoczesnym toksycznym stylu życia.
Przy nadmiarze kwasu organizm musi pożyczyć minerały - w tym wapń, sód, potas i magnez - z życiowo ważnych narządów i kości, aby zneutralizować jego nadmiar szybko i bezpiecznie. W rezultacie organizm może cierpieć na poważne długotrwałe choroby z powodu zbyt dużej akumulacji kwasu. Dotyczy to praktycznie każdej osoby w naszym społeczeństwie, ze względu na nasz styl życia, odżywianie i środowisko, w którym żyjemy odzwierciedlające się w środowisku wewnętrznym organizmu, gdzie choroba może łatwo się pojawić. W przeciwieństwie do pH zrównoważonego środowiska, które umożliwia realizację normalnych niezbędnych funkcji organizmu do przeciwdziałania chorobom.
Prawdą jest, że jeśli mamy zdrowe ciało, będziemy utrzymywać wystarczające rezerwy alkaliczne, które mogą być potrzebne w nagłych wypadkach. Kiedy w naszym organizmie istnieje duża ilość kwasu, który musi być zneutralizowany, nasze alkaliczne rezerwy maleją, organizm jest osłabiony i podatny na choroby.
Niestety istnieje wciąż wielu lekarzy, którzy "wierzą", że organizm w jakiś „naturalny” i cudowny sposób zrównoważy pH - jakbyśmy nadal żyli w lesie, jedli surowe pożywienie, zioła i rośliny. Prawda jest daleko od tego ideału.
Prawdą jest - twierdzi dr Lynda Frassetto, naukowiec z Uniwersytetu w Kalifornii, że doszliśmy do ewolucyjnego zakrętu. Z jej badań i studiów na ponad 1000 pacjentach, wynika, że jesteśmy teraz na etapie przechowywania kwaśnych odpadów w zapasach tłuszczu, które byłyby eliminowane przez nerki i wątrobę.
Jedną z pierwszych osób, które mówiły o potrzebie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu, był wielki prorok Edgar Cayce. Promował zioła, masaże i modyfikacje diety w celu alkalizowania organizmu. (W swoich czasach nie znał technologii produkcji zjonizowanej alkalicznej wody).
Już w 1933 w opublikowanej przez Dr William Howard Hay przełomowej książce "Nowa Era Zdrowia", autor twierdził, że wszystkie choroby są spowodowane przez "Samo zatruwanie" ze względu na nagromadzenie kwasu w organizmie.
„Tracimy zdrowie proporcjonalnie do ilości nadmiernego tworzenia się kwasów ze spożywanej żywności. Może to wydawać się dziwne, mówiąc, że wszystkie choroby są tym samym, bez względu na dużą ilość ich nazw, ale jest to prawdziwe. "
Theodore Barody, lekarz i autor książki „Zalkalizuj lub umrzyj” mówi:
"Niezliczone nazwy chorób nie mają znaczenia. Istotne jest to, że wszystkie one pochodzą od tej samej przyczyny.... zbyt dużo odpadów kwaśnych substancji w organizmie! „
Według Sang Whang, wynalazcy, naukowca i autora książki „Odwrócić Starzenie”, konsumujemy 97% azotu, wodoru i tlenu, choć jemy najlepsze owoce i warzywa, które niestety nadal będą zamienione w kwaśne odpady.
Mówi on, że nie to, co dostarczamy do naszego organizmu.... ale to, co pozostanie w nim, jako odpad, który jeśli jest kwaśny, powoduje, że możemy się starzeć.
W kontekście równowagi kwasowo-zasadowej, mówi, że jedyną różnicą między "zdrową żywnością" i "złym jedzeniem” jest to, że" zdrowa żywność "będzie wytwarzała mniej kwasów.
"Równowaga pH zależy od tego, co pozostało po metabolizmie”.
Tylko niewielu z nas jest fizycznie w stanie oczyścić się ze wszystkich kwaśnych substancji, które możemy wytworzyć, za pośrednictwem żywności, stresu i naszego własnego metabolizmu. Te kwasy krążą po całym organizmie w układzie krwionośnym i układzie limfatycznym przepływając przez przepełnione nerki w celu ich zrzucenia lub jak pamiętamy, mogą być przechowywane w tkance tłuszczowej.
Cholesterol i krystaliczny kwas moczowy są zestalonymi kwasami, które znalazły się w organizmie dla "późniejszego usunięcia ", które nigdy nie nadejdzie.
Dlaczego kwas jest tak szkodliwy dla naszego zdrowia?
Krew, ma ogromne problemy z pływającymi kwasami tłuszczowymi. Mogą one zablokować kapilary krwionośne i spowodować śmierć. Skóra pozbawiona życiodajnej zrównoważonej krwi, traci elastyczność. Zaczynają pojawiać się zmarszczki. Nawet po face-lifting i odsysaniu tłuszczu, pozostałości kwaśne nadal i wciąż niestrudzenie zakłócają pracę organizmu. Bez podstawowej równowagi kwasowo zasadowej praca każdej części organizmu jest utrudniona w kierunku osiągnięcia dobrego stanu zdrowia. Każdy system: płuca, a nawet skóra - są zaangażowane w utrzymanie właściwej równowagi pH we krwi.
Jeśli pH krwi obniży się z optymalnego poziomu pH = 7,365 do 7, nastąpi śpiączka i śmierć. Dlatego masz takie problemy po wypiciu coli o pH 2.5, która jest kwasem i włączają się wszystkie dzwonki alarmowe. Substancje chemiczne, będące zasadowym magazynem, który był używany w innym miejscu, muszą neutralizować cały system.
Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że wypicie coli nie różni się od uczucia „uszczęśliwienia" po spożyciu narkotyków ?. Twój organizm krzyczy "pomocy" i raduje się z przeżywanej emocji strachu.
Nie tylko kwas fosforowy, powoduje niską kwasowość (potrzeba 32 szklanek wody, aby przywrócić równowagę pH ponownie po wypiciu szklanki Coli!).
Nasze ciało stara się przeciwdziałać zakwaszeniu przy przetwarzaniu żywności, zakwaszeniu  wynikającemu z zanieczyszczeń i zakwaszeniu powodowanemu przez stres.

Ze wszystkich zakwaszających czynników - stres jest największym.

Niektóre z nowych teorii w ramach równowagi kwasowo-zasadowej uważają, że można wziąć coś w rodzaju pigułki i problem jest rozwiązany, ale to tak nie działa. Jesteśmy jak rzeka życia. Wszystko się bez przerwy zmienia i wszystkie nasze narządy, układ krążenia, nasz system oczyszczania i oddychania zaangażowane są w niesamowitą synergiczną współpracę, ale tylko w ramach swoich możliwości, aby wspierać idealny poziom pH we krwi.
Kwasowość = rdzewienie
Organizm człowieka posiada więcej niż 96.000 km żył i tętnic. Nie dbając o tą sferę można przerwać wszystkie działania i funkcje komórek, z sercem włącznie aż do degradacji naszego mózgu. Zagęszczenie kwasów prowadzi do uczucia mdłości i choroby! To powoduje starzenie się organizmu.... i zabija nas.
Tłuszcz ratuje życie
Jak dr Frassetto wyjaśnia: "kiedy mamy do czynienia z brakiem możliwości usunięcia wewnętrznego zakwaszenia, nasze ciało staje sie wysypiskiem toksycznych substancji odkładanych tak szybko jak to możliwe w okolice pośladków, piersi, ud i brzucha.
Alkaliczna i Energetyczna równowaga
PH wewnętrznych płynów organizmu ma ogromny wpływ na poszczególne komórki organizmu. Nasz metabolizm zależny jest od równowagi kwasowo zasadowej, aż do poziomu molekularnego. Nasze 75 miliardów komórek posiada niewielką kwasowość wewnątrz i pływa w otaczającym alkalicznym płynie.
Bez tego nie byłoby chemicznej lub energetycznej wymiany. Równowaga kwaśnych i alkalicznych substancji jest metodą chemiczną na przepływ energii elektrycznej wewnątrz organizmu.
Bez odpowiedniej "biegunowości" pomiędzy wnętrzem komórki i płynem zewnetrznym, energia komórki ma problemy z przepływem do otaczających tkanek. Korekta wagi i przepływu energii są łatwiejsze, po przywróceniu równowagi kwasowo zasadowej".
Równowaga zasadowa i równowaga pasożytów wewnętrznych
Nie jest błędem powiedzenie, że żyjemy w świecie mikroorganizmów. Należą do nich więcej niż zwykłe bakterie. Drożdże, grzyby i wirusy są mikroorganizmami żyjącymi wewnątrz naszego ciała. Są one nie tylko obecne w nas, ale również wydalają kwaśne wydzieliny wewnątrz nas. Te toksyczne odpady są wytwarzane, podczas gdy drobnoustroje trawią glukozę, tłuszcze i białka w naszym organizmie.
Równowaga alkaliczna i asymilacja minerałów
Gdybyśmy wiedzieli, dlaczego występuje brak asymilacji minerałów, moglibyśmy zaoszczędzić setki milionów złoty każdego roku wydawanych w celu zastosowania dodatku mineralnego. Właściwa równowaga pH to właściwa asymilacja składników mineralnych. Każdy minerał ma swój właściwy poziom pH umożliwiający organizmowi przyswoić go.

Podsumowanie: Jeśli nie ma równowagi pH, organizm po prostu odmawia przyjmowania większości minerałów. Dlaczego jest to istotne?

Przyjrzyjmy się pierwiastkowi jod, jako przykład. Wysoko na skali atomowej, wymaga niemal idealnego pH aby organizm mógł go przyswoić. Jod jest niezbędny dla właściwie pracującej zdrowej tarczycy. Ale tarczyca nie otrzyma jodu, jeśli równowaga pH nie jest doskonała. Źle pracująca tarczyca to problemy związane z zapaleniem stawów, udarem mózgu, cukrzycą, rakiem, depresją, otyłością i zmęczeniem.

W dzisiejszych czasach nie ma możliwości uzyskania wystarczającej ilości składników mineralnych pozyskiwanych dla organizmu poprzez żywność, ze względu na brak minerałów w uprawach rolnych. Nasze zdrowie zależy od posiadania wystarczającej ilości minerałów, decydującej o przewodności elektrycznej ciała.
Przewodność elektryczna jest podstawą sprawnego systemu nerwowego, który monitoruje i nadzoruje, jak również sprawnych innych narządów i systemów.  Skuteczność, z jaką nasz system nerwowy pracuje, zależy od właściwego pH, podobnie jak wszystkie inne procesy biochemiczne zachodzące w organizmie. Jeśli będziemy jeść i żyć w taki sposób, że spowoduje to brak równowagi pH w naszym wnętrzu, system nerwowy nie będzie mógł koordynować wykonywania różnego rodzaju zadań.

Bilans zasadowy i rtęć
Dr WR Kella, Ph.D., autor wielu książek, w tym „Przetrwanie w Toksycznym świecie” mówi, że współczynnik pH jest ważnym parametrem dla usuwania rtęci i innych toksyn.
Mówi, że "najlepsze pH wynosi około 7:35 a większa ilość kwasu w organizmie (poniżej 6,5) powoduje akumulację metali. Metale ciężkie powodują wysoki stres utleniania komórek organizmu”. Klinika dr Kella w Kalifornii wysyła paski do pomiaru pH organizmu wraz z produktami medycznymi przeznaczonymi do leczenia. Twierdzą, że obserwuje się znacznie lepsze wyniki, gdy współczynnik pH programu detoksykacji jest najkorzystniejszy.

Ostatnie globalne badanie pacjentów z chorobą Alzheimera ustaliło, że główną przyczyną była rtęć.

Wapń i magnez
W wielu reklamach telewizyjnych i w czasopismach widzimy informacje o preparatach wapnia.
Wapń z pewnością przeciwdziała zakwaszeniu i jest stale atakowany przez zakwaszony organizm.
Po rozmowach z tysiącami osób z zakwaszonym organizmem, okazało się, że suplementy wapnia są opłacalną metodą na przywrócenie równowagi, ale pojawia się pytanie, czy będzie to naprawdę równowaga, jak niektórzy twierdzą, a nie sposób przynoszący chwilową poprawę. Zakwaszenie zawsze powoduje potrzebę użycia wapnia, ale trzeba wybrać taki produkt wapnia, który ma właściwy stosunek form jonowych wapnia i magnezu, aby uzyskać trwały efekt i wynosi on 2:1.

Alkaliczna woda zjonizowana
Sang Whang, wynalazca, naukowiec i propagator picia alkalicznej zjonizowanej wody pitnej przez 18 lat, mówi, że problemem próby zastosowania alkalicznej diety jest to, że żywność zawiera duże ilości pestycydów, herbicydów, środków przeciwgrzybicznych i innych pozostałości chemicznych .
Dodaje, że jeśli "przedawkujemy", pijąc duże ilości alkalicznej zjonizowanej wody zostanie ona usunięta rzez nerki wypłukując bakterie, które mogłyby egzystować w organizmie.
Wody Alkaliczne wykorzystywane są przez miliony Japończyków, Koreańczyków i Chińczyków, i picie ich jest częścią tych kultur od 1980. Woda alkaliczna jest stosowana w szpitalach, sanatoriach i klinikach we wszystkich tych krajach.

Wszystkie składniki mineralne przenoszą ładunki elektryczne.
Minerały, które zawierają ujemne ładunki elektryczne przyciągają jony H+.

Są to tak zwane kwaśne minerały.

Kwaśne minerały to między innymi:
Chlor (CI -), Siarka (S -), Fosfor (P -)

tworzą one

Kwas solny (HCl), Kwas siarkowy (H2SO4) i Kwas fosforowy (H3PO4)

Minerały z dodatnimi ładunkami elektrycznymi przyciągają negatywne jony OH -.

Są to tak zwane minerały alkaliczne.
Ważne alkaliczne minerały to:

Wapń (Ca+), Potas (K+), Magnez (Mg+), Sód (Na+)

Aby określić, czy żywność jest kwaśna lub zasadowa należy ją spalić. Popiół zmieszać z wodą. W zależności od tego czy roztwór jest kwaśny lub zasadowy, składniki odżywcze są kwasotwórcze lub zasadotwórcze.Popiół jest pozostałością zawartości składników mineralnych w żywności po zaistnieniu procesów metabolicznych.
Chociaż zwykle zrozumiałe jest, że organizm potrzebuje wapnia do budowy kości, nie jest powszechnie znane, że kości składają się z pełnej matrycy wielu różnych składników mineralnych oraz, że obecność ich wszystkich wymagana jest, aby mogły powstać mocne kości. Istnieje, co najmniej 18 głównych składników odżywczych niezbędnych do optymalnego zdrowia kości. Konsekwencją jest to, że łatwiej jest niszczyć kości poprzez nadmiar kwasów w organizmie, niż odbudowywać je.
Zawartość minerałów w gruntach rolnych ulega degradacji a rośliny rosnące na tych glebach zawierają coraz mniej niezbędnych składników odżywczych. W sumie ludzkie ciało potrzebuje 90 różnych składników odżywczych dla optymalnego zdrowia a ich lista w glebie ciągle maleje.

Czy jest to powiązane z metabolizmem organizmu?
Jeśli płyny w organizmie są kwaśne, reagują z alkalicznymi minerałami, takimi jak sód, potas, cynk, żelazo i wapń. Minerały te znajdują się (oprócz innych lokalizacji) w wątrobie, mięśniach, ścięgnach i kościach i tak dalej.


Organizm powinien posiadać większą ilość alkalicznych minerałów.

Ściśle rzecz biorąc, wszystkie wewnętrzne płyny są lekko zasadowe, w tym płyny jelitowe, mózgowe (należące do mózgu i rdzenia kręgowego), limfa, wątrobowe, żółć i tak dalej. Jedynym wyjątkiem jest kwas solny w żołądku. Tak długo, jak organizm jest zasadowy, komórki wytwarzają kwas, jako produkt uboczny ich normalnego funkcjonowania. Kwaśne odpady wytwarzane w ten sposób są rozkładane do dwutlenku węgla i wody, które są wydalane z organizmu w sposób nieszkodliwy.
Jednak, gdy spożywana żywność jest zdegradowana, kwaśne odpady nie są w ten sposób usuwane, zwłaszcza, gdy konsumujemy pokarmy powyżej wymagań  minimalnych. Wtedy właśnie pozostałości nazwane popiołem akumulują się w organizmie.
Trawienie utlenia substancje spożywcze tak samo, jak gdyby zostały spalone, chyba, że zachodzi ono przy pomocy enzymów działających w niskiej temperaturze. Na przykład cytryny będą rozkładać się na węglowodany, które jeszcze bardziej obniżają emisję dwutlenku węgla i wody i pozostawiają zasadowy popiół, który zawiera sole mineralne takie jak sód, potas, wapń i tym podobne. Tak więc, cytryna ma smak kwaśny i kwasowy poziom pH, popiół będzie zasadowy, a tym samym cytryna będzie wpływała na alkalizację organizmu.
Białka spalają się na popiół, który zawiera fosforany, siarczany i azotany (od fosforu, siarki i azotu, zawartych w białkach).  Efektem spożycia białka (niezależnie od pochodzenia zwierzęcego lub wegetariańskiego) jest zwiększenie kwasowości.
Tego rodzaju kwaśnych odpadów nie można wyeliminować przez , tak jak dwutlenek węgla i wodę powstałe w metabolizmie komórkowym.  Organizm musi korzystać z zapasów buforowych popiołu alkalicznego, aby je zneutralizować. Zapasy bufora znajdują się wewnątrz i na zewnątrz komórek, z większością substancji buforujących we krwi.
Badania kliniczne dr MT Morter (Arkansas, USA) wykazały, że gdy anaboliczne pH śliny i moczu (mierzone bezpośrednio po przebudzeniu) jest niższe niż 6,8, możemy być stosunkowo pewni, że trawienie nie zaszło prawidłowo. Kontrolowane badania kliniczne, prowadzone przez dr Paula Yanick (Pasadena, USA) potwierdziły ustalenia dr Morter i odnotowały, że wewnątrzkomórkowa asymilacja składników odżywczych znacznie zmalała, gdy anaboliczne pH śliny wynosiło poniżej 6,8.
Ci dwaj naukowcy wykazali, że alkaliczna dieta była bardzo korzystna w podnoszeniu poziomu pH i odnawianiu rezerwy alkalicznych minerałów i enzymów.

Ponieważ negatywne objawy ujawniają się dopiero w ostatnim etapie w przewodzie pokarmowym, praktykujący nie powinien czekać do pojawienia się wyraźnych oznak symptomów złego trawienia Z punktu widzenia zapobiegania, korekta powinna być zastosowana, gdy objawy są minimalne i anaboliczne pH wynosi 7,4 po teście obciążenia.
Diety o dużej zawartości białka, tłuszczu i węglowodanów, niskiej zawartości warzyw i surowizn oraz stresujące mechanizmy trawienia, hamują prawidłowe trawienie i załamują układ odpornościowy. Te zaburzenia trawienia potęguje zazwyczaj wysokie spożycie używek, pestycydów i stymulowanej żywności, które są powszechne w zachodniej diecie.

Aby rozwiązać problem niskiej jakości wody miejskiej, coraz więcej osób kupuje wodę w plastikowych butelkach.
W społeczeństwie nie ma wystarczającej wiedzy o tym, że wody butelkowane są wodami przeważnie kwaśnymi bez możliwości przywracania równowagi kwasowo zasadowej.